ARA ART

je sdružení mladých lidí, kteří se zabývají uměleckou tvorbou a pořádáním kulturních akcí a sociálním přesahem. Hlavním polem působnosti je především hudební a divadelní tvorba, ale nebojí se experimentovat i s jinými uměleckými formami. Kromě všeobecných kulturních a společenských aktivit s romskou tematikou je speciálním tématem ARA ART romská lgbt menšina a problematika tzv. trojí diskriminace.

Antikomplex

Antikomplex se svou činností snaží napomáhat přerodu české společnosti. Usilujeme o společnost tvořenou skutečně svobodnými lidmi a zároveň zodpovědnými občany.

 

ACORUS, z. ú

. poskytuje osobám ohroženým domácím násilím komplexní odbornou pomoc směřující k překonání nepříznivé sociální situace a k začlenění do běžného života bez přítomnosti násilí

Jako doma

Homelike, o.p.s. je nezisková organizace, která se věnuje ženskému bezdomovectví. Naším cílem je společnost, kde každý má možnost důstojně bydlet a kde nejsou sociální a genderové nerovnosti. Našimi prostředky jsou partnerství a participace, empowerment (posílení), vytváření bezpečného prostředí, genderová citlivost a spolupráce lidí s domovem a bez domova.

Rock Café Prague

Rock Café Prague je nejstarší hudební, nyní multikulturní (Hudba, Divadlo, Kino, Galerie) klub v Praze.

Slovo 21, z. s.

je nevládní nezisková organizace, která působí v Praze od roku 1999. Zaměřuje se na aktivity podporující Romy a cizince. Chce přispět k budování multikulturní společnosti, zlepšit mediální obraz menšin a bojovat proti rasismu a xenofobii. Mezi největší projekty Slova 21, z.s. patří Světový romský festival Khamoro, Rodina Odvedle – projekt sbližující Čechy a cizince ze třetích zemí, celorepubliková síť romských žen Manushe, doučování romských studentů Dža dureder či adaptačně integrační kurzy pro cizince Vítejte v České republice.

Petra Macháčková

je performerka, lektorka stepu, body drummingu a práce s rekvizitou (individuálně či skupinově), vedoucí stepařské skupiny D´efekt a choreografka. Spolupracuje s kapelami, umělci (herci, studenty herectví – DAMU, VOŠH) a pražskými divadly (v minulosti s Divadlem ABC, Státní operou Praha).

Ocenění:

1. místo na Mistrovství ČR ve stepu v kategorii hlavní třída sólo pro rok 2002

1. místo na Mistrovství ČR v rock´n´rollu v kategorii dívčí formace pro rok 1999

2. místo na Mistrovství Polska ve stepu v kategorii duet pro rok 2000

Více informací na: www.petramachackova.com